Analyseren van grote hoeveelheden data en het generen van grafieken

Bemesting-Online maakt het mogelijk om gemakkelijk middels een grafische weergave teelten en/of tuinders met elkaar te vergelijken. Tevens wordt het makkelijker om de data te vergelijken met de streefwaardes. Op deze manier is de ontwikkeling van de teelt beter te beoordelen. Van het verloop van de teelt kan namelijk beter een advies gegeven worden dan van een individuele analyse.

Het verhaal

Om een goed inzicht te krijgen van de voedingsopname gedurende de gehele teelt raden wij u aan om frequent te bemonsteren. Hoe vaak en het type analyse is afhankelijk van het gewas. Op deze manier wordt er veel data verzameld en kan het lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Bemesting-Online maakt het mogelijk om gemakkelijk middels een grafische weergave teelten en/of tuinders met elkaar te vergelijken. Tevens wordt het makkelijker om de data te vergelijken met de streefwaardes. Op deze manier is de ontwikkeling van de teelt beter te beoordelen. Van het verloop van de teelt kan namelijk beter een advies gegeven worden dan van een individuele analyse.

De grafieken in Bemesting-Online worden gegenereerd aan de hand van de benamingen die op het monster staan. Het is dus van belang dat de benaming van een en dezelfde teelt elke keer op dezelfde manier wordt aangegeven op het monster. Om mistanden te voorkomen en om een gestructureerd bemonsteringsschema te hebben wordt aangeraden om de etiketten te laten voorbedrukken.

Een account voor Bemesting-Online kan aangevraagd worden zodra er etiketten besteld zijn. Er zal dan een account aangemaakt worden onder uw e-mailadres. Toegang wordt per persoon verleend. Als er meerdere personen van een bedrijf toegang willen zullen zij ieder een apart account krijgen.

Als teeltadviseur is het ook mogelijk om de data van uw klant in te zien via Bemesting-Online. Hiervoor is wel toestemming nodig van de klant. De klant moet zelf aangeven wanneer deze toestemming weer vervalt.

wij zijn slimme ontwikkelaars
wij zijn slimme ontwikkelaars

Hoe verliep het proces

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Innovactions muis

Wat is er bereikt?

wij zijn slimme ontwikkelaars

Andere cases bekijken